Virtualna učionica

Inovativan način rada s našim polaznicima koji uključuje praćenje detaljno razrađenih video lekcija po razinama znanja usklađenih sa našim interaktivnim priručnicima. Svaki ciklus lekcija prate kvizovi za zabavnu provjeru znanja. Na raspolaganju je i funkcija Halo profesore za video konzultacije uživo s profesorom. Riječ je o sustavu koji dostupan našim polaznicima 24 sata kroz cijelu godinu.

Gradivo je usklađeno s nastavom uživo, a u slučajevima kada zbog epidemioloških ograničenja nismo u prilici imati nastavu uživo preko Zoom aplikacije nastava se održava u istim terminima uživo on line. Na taj način El Musicante jamči kontinuitet rada i kvalitetnu provedbu svih  programa škole gitare.

 

Kliknite na jednu od slijedećih razina kako bi pristupili video lekcijama:

Gitarolica

Škola gitare - 1. razina

Škola gitare - 2. razina

Škola gitare - 3 razina

O nama

El Musicante - potpuno drugačija škola gitare jedinstvena je edukacijska platforma usmjerena na brz i učinkovit razvoj muzikalnosti kod djece i adcolescenata.

Kontakt

UDRUGA EL MUSICANTE, SUHOPOLJSKI PUT 3, ZAGREB

Filip Galešev: 092 30 444 05
Tomislav Šnidarić: ​091 2704 981

[email protected]