5. stupanj

1. lekcija

- "Starman" - cijela pjesma

Sadržaj:

2. lekcija - "To be with you" - cijela pjesma

3. lekcija - "The man who sold the world" - cijela pjesma

4. lekcija - "Nothing else matters" - cijela pjesma

5. lekcija - "Californication" - cijela pjesma

6. lekcija - "Still got the blues" - cijela pjesma