Gitarolica

2. lekcija

- "Bratec Martin" pjesma

Sadržaj

1. lekcija - pravila prstometa, trzanje, tabulature

3. lekcija - "Mala božićna pjesma" - melodija

4. lekcija - "Sretan rođendan ti" - osnovna melodija

5. lekcija - "Sretan rođendan ti" - akordi

6. lekcija - "Oda radosti" - osnovna tema i melodija

7. lekcija - "Selska song" - melodija i akordi