Gitarolica

6. lekcija

- "Oda radosti" - osnovna tema i melodija