3. razina

8. lekcija

- "Sunčan dan" - ritam i akordi