3. razina

6. lekcija

- "Day tripper" cijela pjesma sa pratnjom i glavnim riffom