3. razina

1. lekcija

- Jinx "Smijem se", ritam i solo