2. razina

7. lekcija

- "Moja prva ljubav" - ritam i tema