2. razina

6. lekcija

- "Moja voda" - akordi i ritam