2. razina

1. lekcija

- rock shema, ritam i bas dionica