1. razina

7. lekcija

- "Somewhere over the rainbow" - tema i akordi