1. razina

6. lekcija

- "Morska vila" - tema i akordi