1. razina

1. lekcija

- pravila prstometa, trzanje, tabulature