Priručnik2

Prošli su tjedan naši polaznici škole gitare veselo prolistali naš unaprjeđeni Priručnik te tako dobili jakog saveznika u svom sviračkom napredovanju

Sve tri razine škole gitare sa pripadajućim tabulaturama, videolekcijama i preglednim pojašnjenjima nalaze se u Priručniku za integriranu nastavu koji učenicima znatno olakšava razumijevanje i savladavanje gradiva.

I ne samo to, sada mogu pregledavati i učiti gradivo svih triju razina - ponavljati gradivo nižih razina ili se hrabro otisnuti stepenicu iznad.

Tako smo postali jedina glazbena škola u Hrvatskoj koja provodi koncept integrirane nastave te tako jamči kontinuitet i stabilnost u kvaliteti nastave.

O nama

El Musicante - potpuno drugačija škola gitare jedinstvena je edukacijska platforma usmjerena na brz i učinkovit razvoj muzikalnosti kod djece i adcolescenata.

Kontakt

UDRUGA EL MUSICANTE, SUHOPOLJSKI PUT 3, ZAGREB

Filip Galešev: 092 30 444 05
Tomislav Šnidarić: ​091 2704 981

[email protected]