Naša je škola zahvaljujući svojem inventivnom radu s djecom i mladima te rezultatima pronašla svoje mjesto na najvećoj svjetskoj on line enciklopediji - Wikipediji.

Od sada će se dakle informacije o El Musicanteu sa mnoštvo korisnih poveznica moći pronaći na Wikipediji, šestoj najposjećenijoj web stranici na svijetu.

Nadamo se da će i taj korak doprinijeti širenju naše priče te da će mnogi budući naši polaznici tako saznati za nas.

Pogledajte više na linku.