1. razina

6. lekcija

- "Bad guy" cijela pjesma sa pratnjom, bas dionicom i glavnim riffom